Zoek je een crisisplek? Perspectief biedende plek of kortdurende opvang/24 uurszorg? Bissy4kids heeft een nieuwe locatie, het Haersma Huys in Oentsjerk, en ruimte voor kinderen tot 12 jaar.

We richten ons met name op kinderen met complexere problematiek en brusjes. (Broertjes/zusjes). Wil je meer informatie, download hier de PDF of stuur een mail naar: info@bissy.nl