Onderwijskeet

Leren in de onderwijskeet

Passend onderwijs? Voor veel van onze kinderen met een heftige gedragsproblematiek is dat er niet (zie ook FASD). Bissy4Kids is van mening dat daar wat aan gedaan moet worden. Vandaar dat we voor extra begeleiding,voor maatwerk, zorgen in onze eigen ‘onderwijskeet’. Op het erf van onze boerderij staat een speciale unit, een praktijk/leer plek waar onze kinderen door professionals geholpen worden bij de behandeling van (extra) leerstof, het maken van huiswerk of praktijkopdrachten. Meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het vergroten van het zelfvertrouwen en het krijgen van een positiever zelfbeeld zijn belangrijke doelen.

Geen passend onderwijs voor jongeren met FASD

Eigen ‘onderwijskeet’ voor extra begeleiding en hulp
 
Zoals gezegd wonen bij Bissy4kids onder andere dertien kinderen/jongeren met de diagnose FAS(D). Voor deze kinderen is structuur/ herhaling en het bieden van duidelijkheid noodzakelijk. Regels en leerstof moeten eindeloos worden herhaald omdat zaken niet ‘beklijven’. Logisch dus dat deze kinderen vastlopen in het reguliere onderwijs. Het afgelopen jaar hebben wij met drie van onze jongeren problemen gehad binnen het onderwijs. Een meisje van 16 liep vast, ging vluchtgedrag vertonen, en heeft door allerlei toestanden een halfjaar thuis gezeten, ze gaat nu naar een ZMLK school, maar qua niveau hoort ze daar eigenlijk niet thuis. Omdat ze zoveel bijkomende problematiek heeft is ze na heel veel gedoe wel toegelaten evenals drie van onze andere FAS(D) kinderen.
 
Eén van onze jongeren deed MBO2 maar heeft heel veel toezicht nodig en liep helemaal vast, kreeg veel problemen en is hierdoor nu hele dagen thuis zonder een diploma te hebben gehaald. Er is nergens een passende voorziening te vinden voor deze jongere met FAS. ADHD en een IQ van 95. Een jongere die 24 uur per dag toezicht nodig heeft omdat hij zelf geen structuur kan aanbrengen, zichzelf in de problemen brengt, mensen manipuleert. Waar kan deze jongere terecht om toch uiteindelijk een startkwalificatie te halen?
 
Eén van onze jongeren doet een opleiding SDV, dit is hem op het lijf geschreven wanneer je let op het praktijkgedeelte, de theorie is voor hem te moeilijk. Hij heeft een slecht geheugen, zeer laag werktempo en een IQ van 87. Door de bijkomende problematiek zou hij eigenlijk naar het praktijk onderwijs moeten gaan, maar daarvoor scoort hij te hoog. Ook hij brengt zichzelf in de problemen als hij niet voldoende toezicht krijgt. Het is echter een heel lief, zachtaardig kind. “Misschien moet hij naar RENN4“ gaf de zorgcoördinator van het praktijkonderwijs aan. Dat willen wij echter absoluut niet omdat hij daarvoor te kwetsbaar is. We brengen deze jongen nu elke dag naar school en halen hem weer op, dit om te voorkomen dat hij zichzelf in de nesten werkt, eenvoudig weg omdat hij dingen niet begrijpt en moeite heeft met vrijheid en verantwoordelijkheid.
 
Gewoon aanmelden op een school voor een voorziening is er niet meer bij, er gaan oeverloze overleggen en vergaderingen aan vooraf. Heeft de bureaucratie gewonnen? Of speelt vooral het geld een grotere rol? Passend onderwijs? Duidelijk niet voor deze kinderen. Bissy4Kids is van mening dat daar wat aan gedaan moet worden. Vandaar dat we sowieso voor extra begeleiding, voor maatwerk, zorgen in onze eigen ‘onderwijskeet’. Op het erf van onze boerderij staat een speciale unit, een praktijk/leer plek waar onze kinderen door professionals geholpen worden bij de behandeling van (extra) leerstof, het maken van huiswerk of praktijkopdrachten. Meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het vergroten van het zelfvertrouwen en het krijgen van een positiever zelfbeeld zijn belangrijke doelen.

Zit uw kind thuis?
Ook zij/hij kan terecht bij Bissy4kids, door middel van onderwijs/dagbesteding is het zelfs mogelijk certificaten te halen. Ook deze vorm van begeleiding kan geregeld worden middels PGB of ZIN.
 

Actualiteiten

Kijk voor onze nieuwtjes op de Facebookpagina van Bissy4Kids.
 


ISO 9001 certificaat
Het leveren van kwaliteit speelt bij ons een hele belangrijke rol. Bissy4kids met twee locaties, waaronder het Haersma Huys, is ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat geeft aan dat Bissy4Kids voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.
Wij zijn een erkend leerbdrijf!
(Klik op het logo voor de erkenning)