Onderwijskeet

Leren in de onderwijskeet

Passend onderwijs? Voor veel van onze kinderen met een heftige gedragsproblematiek is dat er niet (zie ook FASD). Bissy4Kids is van mening dat daar wat aan gedaan moet worden. Vandaar dat we voor extra begeleiding,voor maatwerk, zorgen in onze eigen ‘onderwijskeet’. Op het erf van onze boerderij staat een speciale unit, een praktijk/leer plek waar onze kinderen door professionals geholpen worden bij de behandeling van (extra) leerstof, het maken van huiswerk of praktijkopdrachten. Meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het vergroten van het zelfvertrouwen en het krijgen van een positiever zelfbeeld zijn belangrijke doelen.

Geen passend onderwijs voor jongeren met FASD

Eigen ‘onderwijskeet’ voor extra begeleiding en hulp
 
Zoals gezegd wonen bij Bissy4kids onder andere veel kinderen/jongeren met de diagnose FAS(D). Voor deze kinderen is structuur/ herhaling en het bieden van duidelijkheid noodzakelijk. Regels en leerstof moeten eindeloos worden herhaald omdat zaken niet ‘beklijven’. Logisch dus dat deze kinderen vaak vastlopen binnen het reguliere onderwijs.
 
Momenteel is er een jeugdige die niet naar school gaat omdat hij hier teveel prikkels ervaart. Hij krijgt thuisonderwijs in onze onderwijskeet van een ervaren onderwijskracht en klasse assistent. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken of dit nog passend voor hem is of dat er mogelijk een andere vorm van onderwijs mogelijk is.
 

Actualiteiten

Kijk voor onze nieuwtjes op de Facebookpagina van Bissy4Kids.
 


KIWA Logo
ISO 9001 certificaat
Het leveren van kwaliteit speelt bij ons een hele belangrijke rol. Bissy4kids met twee locaties, waaronder het Haersma Huys, is ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat geeft aan dat Bissy4Kids voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.
Wij zijn een erkend leerbdrijf!
(Klik op het logo voor de erkenning)