Klachten

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Stichting Bissy4kids. Een klacht omdat je niet tevreden bent over hoe je behandeld wordt door Stichting Bissy4kids of 1 van onze medewerkers.
 

Wat zijn de mogelijkheden als je een klacht hebt?

  • Bespreek de klacht met de direct betrokkene/onze managers/het bestuur op een rustig moment.
  • Maak een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je wettelijke vertegenwoordiger(s) mee.
  • Ga een gesprek aan met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Stichting Bissy4kids (aangesloten via AKJ/Zorgbelang Fryslân).
Onze Vertrouwenspersoon is:
Susanne Dekker. 06-14804528.
AKJ/Zorgbelang Fryslân.
dekker@zorgbelang-fryslan.nl
 

Kom je er niet uit?

Schrijf een brief naar Klachtenportaal Zorg, onze externe, onafhankelijke klachtencommissie.

Vermeld in de brief:
  • Jouw naam, adres, telefoonnummer en die van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het schrijven van de brief;
  • Naam, adres en telefoonnummer van Stichting Bissy4kids en het onderwerp van de klacht en/of de persoon over wie je een klacht indient;
  • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
  • De reden waarom je hier een klacht over hebt;
  • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen. 
Stuur je brief naar:

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

Zij gaan dan de klacht onderzoeken. Wat er vervolgens met je klacht gaat gebeuren kun je op de website van Klachtenportaal Zorg lezen bij de Klachtenprocedure. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Bissy4kids langskomt om meer informatie te vragen aan jou en de verantwoordelijken van Bissy4kids.

Actualiteiten

Kijk voor onze nieuwtjes op de Facebookpagina van Bissy4Kids.
 


KIWA Logo
ISO 9001 certificaat
Het leveren van kwaliteit speelt bij ons een hele belangrijke rol. Bissy4kids met twee locaties, waaronder het Haersma Huys, is ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat geeft aan dat Bissy4Kids voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.
Wij zijn een erkend leerbdrijf!
(Klik op het logo voor de erkenning)