ADHD, ADD

Ook kinderen met ADHD en ADD wonen bij Bissy4Kids. Uit erfelijkheidsonderzoek blijkt dat ADHD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, voor ongeveer 70% erfelijk bepaald is. De kans dat iemand ADHD heeft, is verhoogd als ouders en/of broertjes en zusjes deze stoornis ook hebben. Omgevingsfactoren (zoals roken en drinken tijdens de zwangerschap) kunnen ook leiden tot een verhoogde kans op ADHD bij een kind.

Kinderen en jongeren met ADHD en ADD, zeg maar ADHD zonder hyperactiviteit, kunnen zich minder goed concentreren. Ze zijn drukker dan ‘normale’ kinderen en reageren vaak impulsief. Ouders en school moeten een aangepaste stijl van opvoeden ontwikkelen. Als de kinderen groter worden moet niet alleen de omgeving kunnen omgaan met het probleem, maar moeten de kinderen er zelf ook mee om leren gaan.

Het gedrag van ADHD/ADD kinderen kan de gewone ontwikkeling en het dagelijkse leven ernstig verstoren. Kinderen en jongeren kunnen leerachterstanden krijgen, doordat ze minder goed kunnen opletten. Met vriendjes kan het lastig zijn, omdat ze vaak te impulsief reageren. Thuis kunnen ze gewone taken vaak niet soepel uitvoeren. Door ouders en leerkrachten moeten ze vaker gecorrigeerd worden, waardoor hun zelfbeeld negatief kan worden. Jong volwassenen met ADHD of ADD wisselen ook vaak van werk, scholing lukt niet goed, er is te weinig structuur in het huishouden, financiën enz. waardoor ‘op zichzelf wonen’ een hele toer is. Bissy4Kids begeleidt de jongeren op weg naar volwassenheid, ook als ze uit huis zijn en min of meer zelfstandig wonen.
 

Actualiteiten

Kijk voor onze nieuwtjes op de Facebookpagina van Bissy4Kids.
 


KIWA Logo
ISO 9001 certificaat
Het leveren van kwaliteit speelt bij ons een hele belangrijke rol. Bissy4kids met twee locaties, waaronder het Haersma Huys, is ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat geeft aan dat Bissy4Kids voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.
Wij zijn een erkend leerbdrijf!
(Klik op het logo voor de erkenning)