FASD

Eén tot twee van de duizend kinderen wordt geboren met FAS, het Foetaal Alcohol Syndroom. Deze kinderen zijn gehandicapt doordat hun moeder alcohol dronk tijdens haar zwangerschap. Bissy4Kids heeft op dit moment 9 kinderen in huis met de diagnose FASD, een Foetal Alcohol Spectrum Disorder. De ernstigste vorm van FASD is het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). 

Onder FASD vallen verschillende afwijkingen bij het kind. Die afwijkingen zijn ontstaan door alcoholgebruik van moeder tijdens de zwangerschap. Deze kinderen zijn extra kwetsbaar, sneller sociaal beïnvloedbaar, vaker impulsief,  hebben meer moeite met concentreren en vergeten soms eerder geleerde kennis en vaardigheden. De symptomen lijken vaak op ADHD, PDD en hechtingsproblemen.

Kinderen met FASD hebben één of meer  van de volgende kenmerken: hersenbeschadiging, afwijkingen aan lever, hart, ogen, handen en nagels, afwijkingen aan het gezicht: een platte neus, smalle bovenlip en smalle oogspleetjes, het kind is te klein bij de geboorte en blijft dat de rest van zijn of haar leven. Ook is het hoofd vaak abnormaal klein. Baby's met FAS hebben een slechte zuigreflex en kauwen slecht. 

Kenmerken

Veel kinderen met FAS zijn overgevoelig voor tast, geluid en fel licht. Andere kenmerken zijn: de kinderen hebben vaak tics, ze zijn hyperactief, ze gedragen zich jonger als leeftijdsgenoten, hebben een korte termijn geheugen, angsten, woede aanvallen, problemen met gebit, een laag IQ, problemen met motoriek, ze hebben moeite met het krijgen en houden van vriendjes of vriendinnetjes, problemen met geld en klok kijken, met het vasthouden van structuur, ze denken chaotisch en kunnen emoties niet goed inschatten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Op latere leeftijd, zoals we nu zelf merken tijdens de voor hen extra zware puberteit, spelen problemen als schoolverlating, aanvaringen met justitie, seksuele afwijkingen en alcohol- en drugsproblemen soms een grote rol. Jongeren met FAS zijn zeer moeilijk te begeleiden, ook omdat de maatschappij niet passend op hen reageert. Onbegrip, geen goede voorzieningen op allerlei niveaus, maken de toegang tot zorg enorm moeilijk. Denk alleen maar aan passend onderwijs.
 

Kinderen en pubers met FASD hebben meervoudige leerproblemen

Gisteren kon Nadia alle dagen van de week benoemen. Vandaag doet ze alsof ze er nog nooit iets over heeft gehoord…
Zodra de leraar zich omdraait om iets op het bord te schrijven is Nick van zijn stoel af, springt rond en trekt gekke bekken…
 
Kinderen en pubers met FAS hebben meervoudige leerproblemen. Kinderen en pubers met FASD willen graag vrienden en doen hun best voor de leerkracht, maar door hun hersenbeschadiging begrijpen ze vaak niet wat ze moeten doen of ze vergeten het. Als de leerkracht ze bestraffend toespreekt zullen ze vaak gefrustreerd raken, huilen of boos worden. Het is belangrijk dat de leerkracht steeds onthoudt dat het kind niet onwillig is de instructies op te volgen maar dat hij/zij het niet kan. Tieners met FAS hebben vaak slechte schoolprestaties, een groter sociaal isolement, onrealistische verwachtingen van hun ontwikkeling naar volwassenheid, een groeiend minderwaardigheidsgevoel, een depressie en een grotere kans dat er gebruik van ze gemaakt worden door hun loyaliteit. Verder hebben ze de neiging om persoonlijke grenzen te overschrijden, zich te veel met mensen te bemoeien, op een ongepaste manier contact te leggen en andermans bedoelingen verkeerd interpreteren. De omgeving waarin ze zich bevinden heeft veel invloed op de mate waarin deze kenmerken voorkomen. Jong volwassenen blijven in veel gevallen hangen in de moeilijkheden waar ze ook in hun tienertijd mee te maken hadden. Verder is er vaak moeite met het omgaan van geld, het in de gaten houden van de gezondheid, het krijgen van werk en het gedrag dat daar vertoond moet worden en het alleenstaand wonen. Daarom is vaak ondersteuning nodig, Bissy4Kids helpt.

Hoe beïnvloedt FASD het functioneren op school?
 • Kinderen hebben moeite met het organiseren van taken en materiaal
 • Ze hebben visuele en auditieve verwerkingsproblemen
 • Ze zijn snel afgeleid, breken dingen of raken ze kwijt
 • Ze kunnen geen meervoudige instructies volgen
 • Ze hebben een slecht taal begrip
 • Ze hebben moeite met rekenen en abstract denken
 • Ze hebben een slecht handschrift door zwakke motorische coördinatie
 • Ze hebben een slecht korte en lange termijn geheugen
 • Ze begrijpen oorzaak en gevolg niet
 • Ze leren niet door ervaring
 • Ze hebben slechte sociale vaardigheden

Geen passend onderwijs voor jongeren met FASD

Eigen ‘onderwijskeet’ voor extra begeleiding en hulp
Zoals gezegd wonen bij Bissy4kids onder andere negen kinderen/jongeren met de diagnose FAS(D). Voor deze kinderen is structuur/ herhaling en het bieden van duidelijkheid noodzakelijk. Regels en leerstof moeten eindeloos worden herhaald omdat zaken niet ‘beklijven’. Logisch dus dat deze kinderen vastlopen in het reguliere onderwijs. Het afgelopen jaar hebben wij met drie van onze jongeren problemen gehad binnen het onderwijs. Een meisje van 16 liep vast, ging vluchtgedrag vertonen, en heeft door allerlei toestanden een halfjaar thuis gezeten, ze gaat nu naar een ZMLK school, maar qua niveau hoort ze daar eigenlijk niet thuis. Omdat ze zoveel bijkomende problematiek heeft is ze na heel veel gedoe wel toegelaten evenals drie van onze andere FAS(D) kinderen.
 
Eén van onze jongeren deed MBO2 maar heeft heel veel toezicht nodig en liep helemaal vast, kreeg veel problemen en is hierdoor nu hele dagen thuis zonder een diploma te hebben gehaald. Er is nergens een passende voorziening te vinden voor deze jongere met FAS. ADHD en een IQ van 95. Een jongere die 24 uur per dag toezicht nodig heeft omdat hij zelf geen structuur kan aanbrengen, zichzelf in de problemen brengt, mensen manipuleert. Waar kan deze jongere terecht om toch uiteindelijk een startkwalificatie te halen?
 
Eén van onze jongeren doet een opleiding SDV, dit is hem op het lijf geschreven wanneer je let op het praktijkgedeelte, de theorie is voor hem te moeilijk. Hij heeft een slecht geheugen, zeer laag werktempo en een IQ van 87. Door de bijkomende problematiek zou hij eigenlijk naar het praktijk onderwijs moeten gaan, maar daarvoor scoort hij te hoog. Ook hij brengt zichzelf in de problemen als hij niet voldoende toezicht krijgt. Het is echter een heel lief, zachtaardig kind. “Misschien moet hij naar RENN4 “ gaf de zorgcoördinator van het praktijkonderwijs aan. Dat willen wij echter absoluut niet omdat hij daarvoor te kwetsbaar is. We brengen deze jongen nu elke dag naar school en halen hem weer op, dit om te voorkomen dat hij zichzelf in de nesten werkt, eenvoudig weg omdat hij dingen niet begrijpt en moeite heeft met vrijheid en verantwoordelijkheid.
 
Gewoon aanmelden op een school voor een voorziening is er niet meer bij, er gaan oeverloze overleggen en vergaderingen aan vooraf. Heeft de bureaucratie gewonnen? Of speelt vooral het geld een grotere rol? Passend onderwijs? Duidelijk niet voor deze kinderen. Bissy4Kids is van mening dat daar wat aan gedaan moet worden. Vandaar dat we sowieso voor extra begeleiding, voor maatwerk, zorgen in onze eigen ‘onderwijskeet’. Op het erf van onze boerderij staat een speciale unit, een praktijk/leer plek waar onze kinderen door professionals geholpen worden bij de behandeling van (extra) leerstof, het maken van huiswerk of praktijkopdrachten. Meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het vergroten van het zelfvertrouwen en het krijgen van een positiever zelfbeeld zijn belangrijke doelen.
 

Actualiteiten

Kijk voor onze nieuwtjes op de Facebookpagina van Bissy4Kids.
 


KIWA Logo
ISO 9001 certificaat
Het leveren van kwaliteit speelt bij ons een hele belangrijke rol. Bissy4kids met twee locaties, waaronder het Haersma Huys, is ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat geeft aan dat Bissy4Kids voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.
Wij zijn een erkend leerbdrijf!
(Klik op het logo voor de erkenning)