Een lintje van de koning

Bij bijzondere gelegenheid heeft Foka Westra van Bissy4Kids een Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Foka, moeder van 5 kinderen, is sinds 1985 pleegmoeder. Aanvankelijk startte zij op jonge leeftijd al met de opvang van vakantiekinderen uit Frankrijk en Nederland via Europa Kinderhulp. Later ging zij over op de opvang en begeleiding van pleegkinderen in crisissituaties. Zij was steeds bereid de moeilijk plaatsbare kinderen op te vangen. Vaak ook in de nachtelijke uren. Ook deed zij haar best om de broertjes en zusjes op te vangen, zodat zij niet gescheiden van elkaar hoefden op te groeien.

Foka Westra heeft een plek weten te creëren waar kinderen veilig, met plezier en met veel liefde kunnen opgroeien. Een plek met veel ruimte voor de kinderen om te spelen en ook voor de oudere kinderen is er veel aandacht. Zij kunnen sporten, spelen met en zorgen voor de dieren en in de moestuin actief zijn. Daarnaast heeft Foka Westra een actieve rol in allerlei overleggen met betrokken zorginstellingen en is zij erg betrokken bij de veranderingen aangaande de zorg. Zij komt op voor de belangen van haar gezin, zodat de kinderen prettig kunnen opgroeien. Alle kinderen hebben zeven dagen per week, vierentwintig uur zorg en begeleiding nodig. Ook is zij nog actief geweest als bestuurder van een landelijke belangenvereniging voor pleegkinderen.

Ook de zwaarste gevallen in complexiteit en stoornissen accepteert zij volledig. Foka Westra heeft een sterk verbindend vermogen om kinderen die geen biologische relatie met elkaar hebben, met elkaar te verbinden. Veel van haar pleegkinderen zijn gedurende hun gehele jeugd opgevangen bij betrokkene. Sommige daarvan zelfs ook na hun jeugd. Meer dan honderd kinderen hebben een plek (gehad) in het pleeggezin. Op dit moment heeft zij de zorg over negentien kinderen, waarvan drie jongvolwassenen. Deze negentien kinderen /jongeren wonen permanent bij haar. Naast deze nog thuis wonende kinderen en jongvolwassenen heeft zij over de laatste dertig jaar, meer dan honderd kinderen in haar gezin gehad, die inmiddels een zelfstandig leven leiden.
 

Actualiteiten

Kijk voor onze nieuwtjes op de Facebookpagina van Bissy4Kids.
 


KIWA Logo
ISO 9001 certificaat
Het leveren van kwaliteit speelt bij ons een hele belangrijke rol. Bissy4kids met twee locaties, waaronder het Haersma Huys, is ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat geeft aan dat Bissy4Kids voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.
Wij zijn een erkend leerbdrijf!
(Klik op het logo voor de erkenning)