Missie en visie

Visie

Bissy4kids wil de kinderen een goede, veilige woonplek bieden door welzijn bevorderende
activiteiten en een veilige woonomgeving. Hierbij werken we nauw samen met alle
betrokken partijen en zoeken we ook de samenwerking met andere ketenpartners indien
nodig.

Missie

Bissy4kids heeft ten doel het bieden van een veilige huisvesting en leefomgeving aan
pleegkinderen, kansarme kinderen en jeugd- en jongvolwassenen uit alle geledingen van de
maatschappij en het verzorgen van, dan wel zorgen voor deze doelgroep in de breedste zin
van het woord.

Actualiteiten

Kijk voor onze nieuwtjes op de Facebookpagina van Bissy4Kids.
 


KIWA Logo
ISO 9001 certificaat
Het leveren van kwaliteit speelt bij ons een hele belangrijke rol. Bissy4kids met twee locaties, waaronder het Haersma Huys, is ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat geeft aan dat Bissy4Kids voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.
Wij zijn een erkend leerbdrijf!
(Klik op het logo voor de erkenning)