SBB Erkenningen

Begeleider gehandicaptenzorg (25475) Erkend 26-11-2014
 1. Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten
 2. Ondersteunt, informeert en adviseert de cliënt en naastbetrokkenen bij het behouden en stimuleren
 3. Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
 4. Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 5. Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
 6. Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 7. Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 8. Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 9. Stemt de werkzaamheden af
 10. Evalueert de geboden ondersteuning
 11. Werkt aan de eigen deskundigheid
 12. Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 13. Voert verpleegtechnische handelingen uit
 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (25484) Erkend 09-06-2015
 1. Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 2. Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 3. Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan
 4. Biedt (gespecialiseerde) opvang
 5. Biedt persoonlijke verzorging
 6. Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 7. Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden
 8. Voert coördinerende taken uit
 9. Bouwt en onderhoudt een netwerk
 10. Voert beleidsondersteunende taken uit
 11. Voert beheertaken uit
 12. Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 13. Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 14. Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 15. Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 16. Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 17. Ondersteunt bij verzorgende taken
 18. Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 19. Evalueert de werkzaamheden
 20. Werkt aan de eigen deskundigheid
 21. Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (25477) Erkend 09-06-2015
 1. Stelt het ondersteuningsplan op
 2. Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie
 3. Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten
 4. Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt naastbetrokkenen
 5. Voert beheertaken uit
 6. Voert coördinerende taken uit
 7. Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
 8. Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 9. Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
 10. Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 11. Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 12. Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 13. Stemt de werkzaamheden af
 14. Evalueert de geboden ondersteuning
 15. Werkt aan de eigen deskundigheid
 16. Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 17. Voert verpleegtechnische handelingen uit
Servicemedewerker gebouwen (25024) Erkend 04-04-2016
 1. Voorbereiden van opnamewerkzaamheden
 2. Opnemen situatie ter plaatse
 3. Voorbereiden van (onderhouds)werkzaamheden aan technische installaties, gebouw(onder)delen en omg (Dit werkproces is niet uitvoerbaar)
 4. Opsporen van elektrotechnische en werktuigkundige storingen en bouwkundige gebreken (Dit werkproces is niet uitvoerbaar)
 5. Geschikt maken gebouw(onder)deel voor uit te voeren werk
 6. Verrichten van preventief onderhoud aan elektrotechnische en werktuigkundige installatie (Dit werkproces is niet uitvoerbaar)
 7. Verrichten van preventief onderhoud aan gebouw, interieur en terrein
 8. Verhelpen van elektrotechnische en werktuigkundige storingen (Dit werkproces is niet uitvoerbaar)
 9. Verhelpen van bouwkundige gebreken
 10. Verrichten van modificaties aan elektrotechnische en werktuigkundige installaties (Dit werkproces is niet uitvoerbaar)
 11. Verrichten van modificaties aan gebouw, interieur en terrain
 12. Afronden van (onderhouds)werkzaamheden aan technische installaties, gebouw(onder)delen en omgeving
Meer informatie op: www.s-bb.nl

Ook HBO studenten kunnen we een stageplek bieden zowel van NHL als Stenden.

Actualiteiten

Kijk voor onze nieuwtjes op de Facebookpagina van Bissy4Kids.
 


KIWA Logo
ISO 9001 certificaat
Het leveren van kwaliteit speelt bij ons een hele belangrijke rol. Bissy4kids met twee locaties, waaronder het Haersma Huys, is ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat geeft aan dat Bissy4Kids voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.
Wij zijn een erkend leerbdrijf!
(Klik op het logo voor de erkenning)