Wie zijn wij

Stichting Bissy4kids heeft drie locatie’s in Friesland.

De veschillende locaties:

Locatie één bestaat inmiddels al ruim 38 jaar en fungeert voornamelijk als pleeggezin. Hier wonen meerdere kinderen/jongeren met het Foetaal alcoholsyndroom (FASD). De dagelijkse verzorging voor de kinderen wordt grotendeels uitgevoerd door pleegouders met ondersteuning van een vast team professionele krachten. De meeste kinderen die bij ons wonen hebben een meer dan gemiddelde gedragsproblematiek waardoor een regulier pleeggezin geen optie is.

Locatie twee: in 2018 heeft stichting Bissy4kids een tweede locatie geopend. Hier wordt vierentwintig uurs zorg geboden en werken professionals. Binnen deze tweede locatie worden kinderen opgevangen die vaak al meerdere woonplekken hebben gehad vanwege hun complexe gedragsproblematiek. Daarnaast wordt er een woonplek geboden aan brusjes (broertjes/zusjes). Bissy4kids vindt het belangrijk dat kinderen uit één gezin, indien dit mogelijk is, samen kunnen blijven na een uithuisplaatsing. Binnen de beide locaties wonen kinderen met gedragsproblematiek zoals, ADHD, ASS, FASD en hechtingsproblematiek. Bissy4Kids begeleidt deze kinderen en biedt hen extra ondersteuning. Door er 24 uur per dag voor ze te zijn en ze een goede basis te bieden. We zorgen voor een veilige woonomgeving zonder veel prikkels van buitenaf, bieden goede begeleiding, hulpverlening, extra faciliteiten en voorzieningen. Daardoor kunnen kinderen hun (zelf)vertrouwen, verantwoordelijkheid, kansen en talenten ontplooien. Maar ook hun sociaal en communicatief gedrag v erbeteren en zo perspectief krijgen op een betere toekomst. 

Locatie drie: de derde locatie bevindt zich in Hardegarijp. Deze locatie is begin 2021 geopend. Dit noemen we het omgangshuis. Deze locatie wordt gebruikt voor bezoekregelingen, therapie en trainingen. Bissy4kids heeft een creatief therapeute in dienst, zij werkt hier met de kinderen als dit nodig is. Tevens zijn er bij ons mensen in dienst die de opleiding/cursus tot ‘matrix’ trainer en ‘mut er ut’ trainer hebben gevolgd. Ook deze trainingen worden in het omgangshuis gegeven. Daarnaast wordt het omgangshuis ook gebruikt om de groepen op te splitsen en activiteiten te ondernemen

Werkwijze:

een eigen ontwikkelde R.U.S.T-werkwijze. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zoveel mogelijk dezelfde werkwijze hanteert. Onze ervaring is dat deze werkwijze goed werkt bij kinderen met FASD, maar ook bij kinderen met ASS en hechtingsproblematiek. De R.U.S.T.-werkwijze kunt u vinden op onze website.

Oplossingsgericht werken

Binnen Bissy4kids kijken wij altijd naar de mogelijkheden van het kind, en niet naar de onmogelijkheden, dit doen we in samenspraak met het kind aan de hand van het door hen ingevulde kindprofiel. Met elkaar kijken we waar de kinderen goed in zijn en niet naar wat ze minder goed kunnen. Zo ontstaat er een opvoedingsklimaat waar kinderen leren door ervaringen, hier hoort ook bij dat het soms niet lukt: vallen, opstaan en doorgaan met waar je goed in bent!
 
Op bovengenoemde wijze hoopt Bissy4kids de kinderen een goed orthopedagogisch klimaat te bieden binnen een huiselijke setting. Warmte, betrokkenheid, empathie, duidelijkheid en grenzen stellen zijn hierbij de kernwoorden.
 
Bissy4kids is ISO gecertificeerd.
 

Actualiteiten

Kijk voor onze nieuwtjes op de Facebookpagina van Bissy4Kids.
 


KIWA Logo
ISO 9001 certificaat
Het leveren van kwaliteit speelt bij ons een hele belangrijke rol. Bissy4kids met twee locaties, waaronder het Haersma Huys, is ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat geeft aan dat Bissy4Kids voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.
Wij zijn een erkend leerbdrijf!
(Klik op het logo voor de erkenning)